Sensemaking
in a Box

15 timmars grundkurs imodern innovation

Antal deltagare: 5–20
Tid: 5 x 3 timmar aktiv undervisning.
Frivillig läxläsning för deltagarna
Digitalt: Ja
Analogt: Ja
Kostnad: 250 000 kr ex moms

Varför?

Vi upplever att begreppet innovation ofta omges av många stora ord och avancerade koncept. Om du och ditt team känner ett behov av att orientera er bland den uppsjö av teorier och metoder som finns, så kan denna kurs vara rätt sätt för er att fördjupa er förståelse på.

Kursen kretsar kring "sensemaking". Detta ord finner vi vara finner svårt att översätta men det handlar om att kunna samla in egen data, finna mönster och upptäcka insikter som går att skrida till verket med. Hur vi gör ett överflöd av information begripligt och hanterbart, med fokus på hur grupper kan göra detta tillsammans med målet att utveckla bättre produkter och tjänster.

10X Arena lotsar medarbetare på Affärsverken i Karlskrona genom innovationsteori med hjälp av spelifierade workshop-verktyg

En kurs i fem delar:

  1. Varför vi innoverar (introducerar begreppen Cynefin Framework, Golden Ratio of Innovation samt Simon Sineks Just Cause)
  2. Hur vi innoverar: vikten av att göra fältstudier (Taylor Pearson - End of Jobs, Warren Buffet - Economical Moats, Wait but Why - Die Progress Unit)
  3. Sensemaking: hur du skapar insikter (Jan Chipchase)
  4. Hur vi skapar idéer utifrån behov (introducerar olika metoder för att skapa idéer)
  5. Första steget från idé till projekt mot produkt (hur du formulerar, förankrar och förverkligar en idé i just din organisation)

Sensemaking in a Box introducerar dig till flertalet avancerade begrepp och modeller för att förstå innovation. För att göra detta tillgängligt har vi designat ett gränssnitt som påminner om ett brädspel. Detta finns också i digital version.

Hur?

Denna kurs består av 5 kapitel som vardera tar 3 timmar av aktiv undervisning, och använder sig av spelsystemet How to Map the Future för visualisering. Mellan varje undervisningstillfälle får deltagarna material att läsa in sig på, detta är dock frivilligt och inte ett krav. Lärandet består i ungefär lika delar föreläsning och aktivt arbete i grupp. Vi introducerar teorierna och skapar frågeställningar. Vi kommer att be er ta ställning till dessa genom diskussion och sedan placera era svar och reflektioner på en karta med hjälp av olika pjäser. Er uppgift blir att relatera teorierna vi presenterar till er arbetsplats i praktiken, och undersöka vad det innebär.

Sensemaking in a Box går att genomföra digitalt såväl som analogt med ett maxantal på 20 personer. Efter fullbordad kurs får alla deltagare ett diplom. De idéer som uppstår går sedan att stridstestas vidare genom vår Innovation Simulator produkt.

Kärt barn har många namn - user centered design, needfinding och mycket annat. Kärnan i denna kurs är att du behöver utgå från människors behov för att kunna utveckla lösningar som kan bestå genom och frodas av förändringar

För vem?

Denna kurs är byggd för att ge beslutsfattare, produktteam och liknande arbetsgrupper en grundläggande förståelse i hur och varför vissa aktörer är rent ut sagt oförskämt bra på att innovera. Detta ger en inblick i teorierna bakom modern innovation samt en introduktion till metoderna för hur du tillämpar dem. Om du befinner dig i en organisation där ledare är i behov av att bättre förstå dessa begrepp för att kunna tillåta mer innovation, då är detta rätt kurs för er.

Deltag Online

Slack, Miro, Zoom

Kom in Arenan

Karlskrona

Spänannde, snälla bertätta mer!