Om Arenan

10X Arena är ett långsiktigt levande labb för aktivt lärande genom omedelbar och oberoende innovation. Utmaningen är exponentiell klimatomställning och målet en värld i ekologisk balans. 

10X Arena

10X Arenas strävan är att skapa en värld i långsiktig ekologisk balans, en värld i vilken generation efter generation lever ett rikt liv.
Arenan är både ett sammanhang och en plats, där vi bedriver omedelbar och oberoende innovation på ett flödande sätt.Omedelbar innovation innebär att vi ägnar oss åt utforskande experimentation och aktivt lärande i snabb takt snarare än genom stora omfattande projekt. Oberoende innebär att vi inte ställer krav på experimenten att vara ekonomiskt lönsamma utan tillåter dem bygga på andra värden, såsom insikter, kulturskapande, etablering av förmåga och kunskapsspridning. Begreppet flödande innovation syftar till kapacitet att följa oförutsedda riktningar, att likt naturliga floder finna outforskade vägar genom landskapet, som blir synliga först när vi är där och inte på förhand. Nyfikenhet är vårt ledord och vi utforskar idéer som kan upplevas lika omöjliga som självkörande elektriska bilar gjorde 2015. Vi söker de insikter som gör sådana idéer självklara och låter oss bygga de lösningar som bemöter den exponentiella klimatomställning vi befinner oss i. Vi nyttjar de positiva möjligheterna i exponentiell tillväxt för att motverka och överkomma de negativa effekter som har uppstått på grund industrialiseringen.

Vi anser att det är ansvarsfullt att använda nya verktyg för att bemöta nya sorters utmaningar. Bland annat förvaltar vi en fond för investerare, som är ämnad att skapa nya lärdomar. Lärdomar som kan ge upphov till nya erbjudanden, som har potential för exponentiell tillväxt och som kan gå vidare genom ekosystemet för innovation i samarbete med våra partners och kollegor.

Vi uppmanar alla som delar vår strävan att bli en del av Arenan, en astronaut, nej, en tenexonaut. En utforskare som söker såväl rätt frågor som möjliga svar i en värld som inte riktigt är som den brukade.

What?

Plattform eller cylinder?

10X Arena är en plattform vilken förvaltar och utvecklar förutsättningar för innovation så som kultur, processer, metoder och vision.

Det är medlemmarna som skapar resultaten vilka är menade att etablera en stark innovationsförmåga i regionen.

Därför mäter vi 10X Arenas framgång på hur väl dessa förutsättningar skapas snarare än resultaten i sig, för att inte konkurrera med medlemmar eller tappa fokus på vårt uppdrag.

Deltag Online

Slack, Miro, Zoom, Musically (RIP)

Kom in Arenan

Sitt inte på Pottan, hos oss finns ståplats

Partnerts

10X Arena Team

Fredrik
Andrén

Etnometodolog
fredrik@10xarena.com

Sebastian
Sjöberg

Socialantropolog
sebastian@10xarena.com

Victoria
Wikström

Designer & Strateg
victoria@10xarena.com

Vill du bli en del av Arenan?

Läs vårt nyhetsbrev