Nyhetsbrev

10 kartläggningar av framtidenom året, rakt in i din inbox

Antal mottagare: obegränsat
Tid: Cirka 15 minuter lästid
Digitalt: Ja
Analogt: Nej
Kostnad: gratis

Vad?

Vårt nyhetsbrev är ett stycke visualiserad omvärldsanalys som ger våra läsare en inblick i de olika förändringar som pågår runtom i världen, och en utgångspunkt i hur vi kan förhålla oss till det. Att läsa vårt nyhetsbrev är att introducera sig själv till hur modern innovation går till, vilka som gör det och vad det kan komma att innebära för världen i stort såväl som på personligt plan. Nyhetsbrevet är utvecklat för att vara en startpunkt för den som vill lära sig hur man uppfinner nya saker och får dem att få fäste i samhället.

Ett klassiskt och gratis digitalt nyhetsbrev som skickas ut till alla prenumeranter den 10:e varje månad förutom i juli och januari. I varje brev finns en kartläggning av en specifik sektor eller industri som befinner sig i ett tillstånd av förändring på grund av teknisk utveckling och andra globala fenomen. Våra skribenter använder spelsyastemet How to Map the Future för att skapa en bokstavlig karta över dessa förändringar och rita upp möjliga scenarion på ett visuellt och tydligt vis.

Hur kan jag använda innehållet?

10X Arenas nyhetsbrev är kostnadsfritt, det är bara att ansluta sig med sin email-address så får du nästa brev rakt in i din inbox. Du kan även läsa arkivet av tidigare brev här på vår webbsida. Vi rekommenderar att du, om breven väcker din nyfikenhet, visar och vidarebefordrar det till vänner och kollegor. Särskilt om du vill väcka intresse för innovation hos dem, och eventuellt är intresserad av att delta i utbildningar. Varje brev är utformat för att leda till intressanta diskussioner och frågeställningar. Skicka det vidare till dem du tror skulle bli nyfikna när de får se denna typ av information presenterad på detta sätt.

För vem?

Detta nyhetsbrev är vår mest breda produkt och vänder sig till alla som har eller vill odla en nyfikenhet inför framtiden. Vår ton och perspektiv är pragmatiskt positivt, det vill säga att vi hela tiden vill kartlägga hur tekniskt driven förändring kan ge oss alla bättre möjligheter att tillgodose mänskliga behov på mer hållbara vis. Detta betyder inte att vi blundar för riskerna som alltid kommer med förändring, eller att vi naivt förutsätter att alla kommer att handla med ett gott uppsåt. Syftet med våra kartläggningar är att visa hur nya verktyg kan brukas för att lösa stora problem, samt sporra till att fler personer väljer att göra just det. Om du lockas av detta innehåll och vårt perspektiv så är detta rätt nyhetsbrev för dig.

Deltag Online

Slack, Miro, Zoom

Kom in Arenan

Karlskrona

Läs vårt nyhetsbrev