Living Lab

När du färdig med teorin och vill innovera i praktiken

Vad?

Ett levande laboratorium är ett forskningskoncept där vi bedriver öppen innovation med användaren i fokus inom ett specifikt ekosystem (stad, region, grupp av organisationer) med tydliga syften och mål. Vi använder vår innovationsprocess för att på lokal nivå, Karlskrona kommun i Blekinge län, bemöta globala utmaningar i partnerskap mellan myndigheter, företag och de som lever i staden. Vårt levande labb är inte en akademisk miljö, men tillämpar forskningen för att göra experiment som inkluderar allmänheten i att besvara komplexa frågor.

Vi vill öppet och i praktiken utföra innovation i samhället som hjälper alla att bättre förstå de komplexa utmaningar som påverkar oss, och specifikt hur vi uppnår klimatomställning

Vad gör vi i ett Levande Labb?

10X Arena använder 20% av sin arbetstid för att driva experiment i vår levande labbmiljö. En dag i veckan, minst, ägnar vi åt att följa vår egna innovationsprocess för att bygga något som ännu inte finns men borde göra det. Det är ett sätt att leva som vi lär och skaffa ny kunskap genom att faktiskt bygga saker. Framför allt är det öppen innovation - vi bjuder in dig och andra till att inte bara följa experimenten utan också hjälpa oss utföra dem. När vi möts i det levande labbet har vi teorierna i bakhuvudet, men allt fokus ligger på att utföra innovation i praktiken. Detta innebär att behöva lösa oförutsedda problem (de flesta tämligen oglamorösa), lära sig saker vi inte visste att vi behövde kunna och misslyckas gång på gång. Du är välkommen att axla ett eller flera av dessa moment, för lärandets skull och för att du delar syftet bakom. Om du är nyfiken - kontakta oss, prenumera på vårt nyhetsbrev och följ experimenten via Instagram.

Öppen innovation leder ofta till oanade upptäckter. Här bistår Fredrik Andrén i skapandet av en vlogg om elektriska motorcyklar, till förmån för Jörg Teichgraeber och hans handdocka (program manager på Hyper Island, med sidekick). Karlskrona, 2019

Levande Labb-experiment #1: Project Skymine

Under 2021 arbetar vi med "Project Skymine", som syftar till att undersöka privatpersoners intresse av att lägga egna pengar på att permanent ta bort koldioxid ur atmosfären. Vår hypotes är att om människor blir övertygade om att detta är praktiskt möjligt så kommer många att aktivt stötta utbyggnaden av nödvändig infrastruktur. Den bristande resursen vi observerat är kunskap om och tilltro till att detta faktiskt är möjligt att göra.

Därför kommer vi att under vintern och våren 2021 i vår levande labbmiljö bygga en bioreaktor där vi med industriella maskiner odlar mikroalger. Alla växter kan genom fotosyntesen omvandla koldioxid från luften till syre, och mikroalger är särskilt effektiva. Dessa alger kan dessutom användas till att skapa en rad användbara produkter som gör att koldioxiden ej frigörs och hamnar i atmosfären igen.

Med denna bioreaktor kommer vi att kunna visa människor hur processen går till, väcka först nyfikenhet och sedan tilltro till att detta faktiskt går att göra. Våra experiment kommer att kretsa kring olika betalningsmodeller för hur intresserade privatpersoner helst bidrar med ekonomisk sponsring av koldioxidinfångning. Målet är att finna en ekonomiskt hållbar affärsmodell för hur vi kan ta bort tusentals gigaton överflödigt koldioxid ut atmosfären. Detta är ett ambitiöst mål, risken att vi misslyckas är stor men garanterat är att vi kommer att vinna värdefulla insikter.

Vem kan dra bäst nytta av ert levande labb?

Ett levande labb syftar till att inkludera företag, myndigheter och framför allt människor i en process där vi med innovation försöker besvara viktiga men komplexa frågor. Detta är vår främsta metod för att väcka nyfikenhet och faktabaserad framtidstro, genom att visa hur processen för att förverkliga idéer går till. Därför riktar vi oss till intresserade individer som lockas av att aktivt delta eller på avstånd följa vad som händer när vi försöker gå från ingenting till någonting i hopp om att bidra till att förbättra världen. Vår övertygelse är att innovation kan och måste ske också ute i den verklighet där flest människor lever, och därför driver vi ett levande labb i Karlskrona. Du behöver inte vara boende i denna stad för att lära dig något från våra experiment, du behöver bara vara intresserad av hur man innoverar i praktiken. Välkommen in i labbet!

Deltag Online

Slack, Miro, Zoom

Kom in Arenan

Karlskrona

Spänannde, snälla bertätta mer!