Innovation Simulator

Stridstesta er idé, spela er fram till ett Business Model Canvas

Antal deltagare: 6 st / spelledare
Tid: 1 arbetsdag + 1 timme förberedelse / deltagare
Digitalt: Ja
Analogt: Ja
Kostnad: 50 000 kr ex moms

Vad?

Innovation Simulator är ett verktyg som hjälper ett team med en idé att utmana sina antaganden och producera en robust, väl genomtänkt och tydlig affärs- eller produktidé. Arbetet sker via spelifiering - Innovation Simulator är storasystern till en av våra introduktionsprodukter, Innovation Arcade. Spelplanen och reglerna påminner om varandra, men i Innovation Simulator är det du och ditt team som själva fyller i vad som står i rutorna. Denna produkt är utvecklad för att bygga på Innovation Strategy Mapping, men det är inte ett krav att ni redan genomgått de en processen för att gå in i simulatorn. Det enda ni behöver är en idé.

Innovation Simulator gör det möjligt att testa, utmana och upptäcka din idé eller hypotes i en spelifierad beslutsmiljö.

Hur?

Innovation Arcade är ett på ytan klassiskt brädspel där upp till 5 deltagare slår tärningar, navigerar längs fasta banor och drar kort. Spelet tar minst tre timmar att spela, inklusive avslutande reflektion kring vad alla lärt sig. Målet är att samla in en för varje spelare unik samling redskap som du utrustar din hjälte med. Under denna yta och genom denna mekanik fyller i själva verket varje spelare i varsitt Business Model Canvas: en affärsidé baserad på verkliga exempel. Genom spelets gång kan du bli "disrupterad", alltså drabbad av snabb och omstörtande förändring. Detta kan ha både positiva och negativa effekter och är en simulation av verkligt innovationsarbete.

Vinnaren i spelet koras av de andra deltagarna, efter att de alla presenterat sina respektive Business Model Canvas i form av sina mer eller mindre utrustade hjältar. De som lyckats samla upp flest verktyg har fler argument, men det finns alltid utrymme för personlig leverans.
Innovation Arcade är ett spelifierat verktyg som på ett roligt introducerar grupper till Design Thinking, Business Model Canvas och exponentiell teknikutveckling. Spelet finns tillgängligt digitalt via plattformen www.miro.com, samt i klassikt fysiskt brädspelsformat. Varje speltillfälle kräver en dedikerad spelledare från 10X Arena.

En tidig version av Innovation Simulator togs fram för att hjälpa Volvo Cars HR-avdelning att definiera vilka inre förändringar de behöver göra för att effektivt kunna bemöta yttre sådana. Från 2017

För vem?

Innovation Simulator är ett spel som bygger på dold information, oförutsägbara faktorer och ett visst mått av tur. Detta för att simulera verkligheten. Du och ditt team färdas genom en bana där ni inte vet vad som finns i de olika rummen. Ni får göra en riskbedömning kring vilka rutter ni tror är mest gynnsamma, och när ni drabbas av det oförutsedda får tärningarna utvisa vad som händer.

Genom välbekant spelmekanik lotsar vår spelledare er genom en serie av frågeställningar och utmaningar, som ni behöver besvara och lösa under tidspress. De svar och resultat ni skapar samlas av spelledaren in och blir vid spelomgångens slut ett ifyllt Business Model Canvas. Du och ditt team reflekterar kring hur er idé tog form och blev till en komplett affärs- eller produktidé.

Därefter går ni in i simulatorn igen, beväpnade med nya insikter och reflektioner, men finner att banan inte är densamma och att utmaningarna har blivit mer krävande. Efter denna andra spelomgång har ni skapat en robust och stridstestad affärsidé som ni kan känna er trygga i.

Innovation Simulator finns också i digital skepnad, där spelarna möter oväntade men speciellt framtagna utmaningar som hjälper dem utvärdera sin hypotes från perspektiv som annars inte blir synliga.

Deltag Online

Slack, Miro, Zoom

Kom in Arenan

Karlskrona

Spänannde, snälla bertätta mer!