Innovation Expedition

En 5 eller 10 veckor lång temaresa av innovation för ditt team

Antal deltagare: 5 / innovationscoach
Tid: 5 veckor eller 10 veckor av varje deltagares arbetstid, minst 40%. 3 veckor av förberedelse och 2 veckor av efterarbete för innovationscoacherna
Digitalt: Nej
Analogt: Ja
Kostnad: Baseras på era behov och expeditionens omfattning

Vad?

Denna expedition är en intensiv och praktisk innovationssprint som baseras på Exponential Transformation-metoden och Design Thinking. Ett eller flera team skapas av medarbetare från er organisation, med varsin dedikerad innovationscoach, och ni ger er ut på en läroresa. Här ni får sätta teorierna på prov och få utrymme att faktiskt formulera genuint nya, oväntade och värdefulla idéer. Läroplanen följer samma tema som vår teoretiska grundkurs i innovation, Sensemaking in a Box, men här lägger vi en hel vecka på varje moment.

En halv Innovation Expedition på 5 veckor ger dig och ditt team förutsättningarna att ta fram nya idéer med hög potential till innovation. En hel sprint på 10 veckor gör att ni också kan ta fram prototyper, testa dessa och dra genuina lärdomar från fältet kring er idé. Resultatet av en 10 veckor lång expedition har alltid lett till flertalet goda idéer, men också en påtaglig personlig tillväxt hos många av deltagarna. Genom att åka på en expedition får du en chans att stiga ut ur det dagliga jobbet och lägga fokus på att skapa något nytt till förmån för din organisation. Det leder till oanade upptäckter.

Expedition Curie var den andra innovationsexpeditionen av hittills tre som utförts tillsammans med Affärsverken i Karlskrona. 10 veckor av tillämpad Design Thinking i bolagets tjänst

Hur?

Innovation Expedition är vår mest omfattande produkt och bygger på att du och din organisation är redo att låta medarbetare avsätta 40% av sin arbetstid till innovation under flera veckors tid. Högsta möjliga beslutsfattare behöver vara en intern sponsor av expeditionen och visa för resten av organisationen att detta är en legitim satsning. Denne chef är också ansvarig för att ge feedback på deltagarnas idéer halvvägs in i expeditionen och ta emot resultatet när den är över. Frivilliga deltagare behöver rekryteras och formeras i arbetsgrupper som varar under expeditionen. Ett tema och fokusområden tas fram i samråd med er, så att arbetet har rätt strategisk riktning för er organisation.

10X Arena tillhandahåller en innovationscoach för varje team, vars uppgift är att leda deltagarna genom processen och ta hand om praktiska frågor så att största möjliga fokus kan ligga på lärande. En Innovation Expedition är en praktisk tillämpning av de teorier som ligger till grund för all vår undervisning, och syftar till att du och de medarbetare som deltar i expeditionen ska bygga en egen förmåga att göra detta igen utan behov av coacher.

En uppsjö av spelpjäser för att presentera resultatet av Innovationsexpedition Edison, hos Affärsverken i Karlskrona - december 2019

För vem?

Då denna produkt är en omfattande utbildning som tar hundratals arbetstimmar att gå igenom är den riktad till medelstora och större organisationer som kan avvara sådana resurser. Det är också en produkt framtagen för att bygga konkret förståelse för hur olika innovationsmetoder tillämpas konkret i ert sammanhang. Om du upplever att din organisation saknar förmågan att ta fram idéer, testa hypoteser och dra faktiska lärdomar från detta då pratar vi gärna mer med dig om hur en Innovation Expedition skulle kunna hjälpa.

Sebastian och Fredrik jämte Salim Ismail, författare av Exponential Organizations och Exponential Transformation, i London 2019. De metoder han beskriver i sina böcker utgör kärnan av våra Innovationsexpeditioner

Deltag Online

Slack, Miro, Zoom

Kom in Arenan

Karlskrona

Spänannde, snälla bertätta mer!