Get engaged

Bli en del av Arenan. Tenexonaut, leverantör, partner eller mecenat?

Medlem

Tenexonaut

Är en medlem i ekosystemet och erbjuds att ta del av produkter och tjänster vilka möjliggörs av mecenater som investerat i allmännyttan. MECENATER, PARTNERS och LEVERANTÖRER blir per automatik också TENEXONAUTER.

Medlem

Leverantör

Erbjuder produkter och/eller tjänster via 10X Arena. Dessa är då paketerade och presenterade på ett sätt som tydligt kopplar an till det goda uppsåtet för 10X Arena såväl som de mätvärden vilka används för att sträva dithän.

Medlem

Partner

Investerar, för sin egen organisation, i produkter och tjänster vilka finns tillgängliga genom 10X Arena. Leverans av dessa sker från någon av de leverantörer som valt att vara en del av ekosystemet.

Medlem

Mecenat

Investerar i allmännyttan hos 10X Arena och accelererar, på detta sätt, innovationsförmågan i ekosystemet genom att antingen sprida befintlig kunskap eller genom att skapa ny genom experimentation.

Deltag Online

Slack, Miro, Zoom

Kom in Arenan

Karlskrona

Spänannde, snälla bertätta mer!