we don't do incremental

10X Arena är ett långsiktigt levande labb för aktivt lärande genom omedelbar och oberoende innovation. Utmaningen är exponentiell klimatomställning och målet en värld i ekologisk balans. 

Praktik

Produkter

Introduktion till Innovation
Fördjupning
Innovation i praktiken
10X Arena Team

Fredrik
Andrén

Etnometodolog
fredrik@10xarena.com

Sebastian
Sjöberg

Socialantropolog
sebastian@10xarena.com

Victoria
Wikström

Designer & Strateg
victoria@10xarena.com

What?

Plattform eller cylinder?

10X Arena är en plattform vilken förvaltar och utvecklar förutsättningar för innovation så som kultur, processer, metoder och vision.

Det är medlemmarna som skapar resultaten vilka är menade att etablera en stark innovationsförmåga i regionen.

Därför mäter vi 10X Arenas framgång på hur väl dessa förutsättningar skapas snarare än resultaten i sig, för att inte konkurrera med medlemmar eller tappa fokus på vårt uppdrag.

Deltag Online

Slack, Miro, Zoom, Musically (RIP)

Kom in Arenan

Sitt inte på Pottan, hos oss finns ståplats

Partnerts

Läs vårt nyhetsbrev